Bước ngoặt của phong trào cách mạng

 1930-1931 được đánh dấu bằngcuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong cả nước nổ ra vào thời gian nào?

A.

Ngày 1/5/1930 

B.

Ngày 1/8/1930 

C.

Ngày 12/9/1930 

D.

Ngày 16/5/1930 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...