Bước ngoặt của phong trào cách mạng

 1930-1931 được đánh dấu bằngcuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong cả nước nổ ra vào thời gian nào?

A.

Ngày 1/5/1930 

B.

Ngày 1/8/1930 

C.

Ngày 12/9/1930 

D.

Ngày 16/5/1930 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 1/5/1930 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...