Bước vào thế kỷ XXI, xu thế chung của thế giới hiện nay là:

A. Hòa bình, ổn định cùng hợp tác phát triển
B. Cùng tồn tại phát triển hòa bình
C. Xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế
D. Hòa nhập nhưng không hòa tan
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...