Bước vào Đông – xuân 1953-1954, Pháp- Mỹ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm

A. “kết thúc nhanh chóng chiến tranh ở Việt Nam”
B. “kết thúc chiến tranh trong danh dự”
C. “nhanh chóng kiểm soát tình hình chiến trường”
D. “giành thế chủ động trên chiến trường Đông Dương”
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...