Bước vào đông – xuân 1953 – 1954, âm mưu của Pháp – Mỹ là

A. Giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ
B. Giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh danh dự”
C. Giành thắng lợi quân sự để tiếp tục chiến tranh xâm lược Việt Nam
D. Giành thắng lợi để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới trong chiến tranh xâm lược Việt Nam
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...