Bước vào đầu năm 1972 quân ta mở cuộc tiến công chiến lược từ ngày 30-3 lấy tỉnh nào làm hướng tiến công chủ yếu

A.

Quảng Trị 

B.

Quảng Nam

C.

Quảng Ngãi

D.

Bình Định

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quảng Trị

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...