Bước vào đầu năm 1972 quân ta mở cuộc tiến công chiến lược từ ngày 30-3 lấy tỉnh nào làm hướng tiến công chủ yếu

A.

Quảng Trị 

B.

Quảng Nam

C.

Quảng Ngãi

D.

Bình Định

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...