Bước vào đầu năm 1972 quân ta mở cuộc tiến công chiến lược từ ngày 30-3 lấy tỉnh nào làm hướng tiến công chủ yếu

A.

Quảng Trị 

B.

Quảng Nam

C.

Quảng Ngãi

D.

Bình Định

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quảng Trị

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...