Bước vào đầu năm 1972 quân ta mở cuộc tiến công chiến lược từ ngày 30-3 lấy tỉnh nào làm hướng tiến công chủ yếu

A.

Quảng Trị 

B.

Quảng Nam

C.

Quảng Ngãi

D.

Bình Định

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...