Bước thứ hai của kế hoạch Nava, địch tiến công chiến lược ớ chiến trường nào?

A.

Chiến trường Bắc Bộ.

B.

Chiến trường Bắc Đông Dương

C.

Chiến trường Nam Bộ.

D.

Chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiến trường Bắc Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...