Bước thứ hai của kế hoạch Nava, địch tiến công chiến lược ớ chiến trường nào?

A.

Chiến trường Bắc Bộ.

B.

Chiến trường Bắc Đông Dương

C.

Chiến trường Nam Bộ.

D.

Chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiến trường Bắc Bộ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...