Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn-ghen phát ra từ một ống Rơn-ghen là λ = 2.10-11 m. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Động năng cực đại của electron trước khi đập vào đối catôt bằng:

A.

10-14 J.

B.

3.10-14 J.

C.

5.10-14 J.

D.

6.10-14 J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...