Bước sóng là:

A.

khoảng cách giữa hai phần tử dao động cùng pha trên phương truyền sóng.

B.

khoảng cách giữa hai phần tử dao động ngược pha gần nhau nhất trên phương truyền sóng.

C.

khoảng cách giữa hai phần tử dao động cùng pha gần nhau nhất trên phương truyền sóng.

D.

quãng đường sóng truyền đi được trong 1 giây.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...