Bước sóng là:

A.

khoảng cách giữa hai phần tử dao động cùng pha trên phương truyền sóng.

B.

khoảng cách giữa hai phần tử dao động ngược pha gần nhau nhất trên phương truyền sóng.

C.

khoảng cách giữa hai phần tử dao động cùng pha gần nhau nhất trên phương truyền sóng.

D.

quãng đường sóng truyền đi được trong 1 giây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

khoảng cách giữa hai phần tử dao động cùng pha gần nhau nhất trên phương truyền sóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...