Bước sóng giới hạn quang điện đối với một kim loại là 5200. Các electron quang điện sẽ được giải phóng ra nếu kim loại đó được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc phát ra từ:

A.

Đèn hồng ngoại 1 (W).

B.

Đèn tử ngoại 50 (W).

C.

Đèn hồng ngoại 50 (W).

D.

Đèn hồng ngoại 10 (W).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đèn tử ngoại 50 (W).

Vì giới hạn quang điện của kim loại λ0 = 5200 nằm trong vùng bước sóng của ánh sáng nhìn thấy, nên chỉ  có đèn tử ngoại 50 (W) có bước sóng nhỏ hơn mới gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...