Bước sóng giới hạn quang điện đối với kẽm (Zn) là λ0. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thỏa mãn λ < λ0 vào ba tấm Zn giống nhau đặt cô lập về điện mà trước lúc chiếu ánh sáng vào thì một tấm đã mang điện âm, một tấm không mang điện và một tấm mang điện dương có điện thế V sao cho V < (h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng, e là điện tích của electron). Khi đã ổn định thì điện thế trên ba tấm kim loại:

A.

Tấm ban đầu không mang điện có điện thế lớn nhất.

B.

Bằng nhau.

C.

Tấm ban đầu mang điện âm có điện thế lớn nhất.

D.

Tấm ban đầu mang điện dương có điện thế lớn nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bằng nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...