Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng: M về L là 0,6560 μm; L về K là 0,1220 μm. Bước sóng của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về K là

A. 0,0528 μm.
B. 0,1029 μm.
C. 0,1112 μm.
D. 0,1211 μm.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...