Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Lyman và vạch cuối cùng trong dãy Banme của quang phổ vạch của hiđrô lần lượt là λ1 = 0,365 (μm) và λ2 = 0,1215 (μm). Năng lượng cần để ion hóa nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản là bao nhiêu?

A.

13,6 (eV).

B.

12,6 (eV).

C.

10,4 (eV).

D.

10,6 (eV).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...