Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Lyman và vạch cuối cùng trong dãy Banme của quang phổ vạch của hiđrô lần lượt là λ1 = 0,365 (μm) và λ2 = 0,1215 (μm). Năng lượng cần để ion hóa nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản là bao nhiêu?

A.

13,6 (eV).

B.

12,6 (eV).

C.

10,4 (eV).

D.

10,6 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

13,6 (eV).

Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Lyman là: λLK = λ1 = 0,365 (μm).

Bước sóng của vạch cuối cùng trong dãy Banme là: λωL = λ2 = 0,1215 (μm).

Năng lượng cần để ion hóa nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản là:

EωK = Eω − EK = (Eω − EL) − (EL − EK) =  = 13,6 (eV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...