Bước sóng của  ánh sáng đơn sắc có tần số  f = 5,4.1014 Hz ở trong chân không là

A.

λ = 0,35 μm.

B.

λ = 0,45 μm.

C.

λ = 0,55 μm.

D.

λ = 0,65 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

λ = 0,55 μm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...