Bước sóng của  ánh sáng đơn sắc có tần số  f = 5,4.1014 Hz ở trong chân không là

A.

λ = 0,35 μm.

B.

λ = 0,45 μm.

C.

λ = 0,55 μm.

D.

λ = 0,65 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

λ = 0,55 μm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...