Bước sóng ánh sáng phát ra khi nguyên tử ở trong một trạng thái dừng xác định, nằm trong miền:

A.

Tử ngoại.

B.

Hồng ngoại.

C.

Khả kiến.

D.

Trong trạng thái dừng xác định nguyên tử không bức xạ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong trạng thái dừng xác định nguyên tử không bức xạ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...