Bước sóng ánh sáng phát ra khi nguyên tử ở trong một trạng thái dừng xác định, nằm trong miền:

A.

Tử ngoại.

B.

Hồng ngoại.

C.

Khả kiến.

D.

Trong trạng thái dừng xác định nguyên tử không bức xạ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong trạng thái dừng xác định nguyên tử không bức xạ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...