Bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là các cuộc đấu tranh trong thời gian nào?

A.

Trong tháng 8, 9 - 1930

B.

Trong các tháng 6, 7, 8 - 1930.

C.

Trong tháng 9 - 1930.

D.

Trong tháng 5 - 1930.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...