Bước nào sau đây không phải là một khâu của kĩ thuật chuyển gen?

A.

tạo ADN tái tổ hợp.

B.

phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

C.

nối ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền.

D.

chuyển ADN tái tổ hợp và tế bào nhận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nối ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...