Bước chuẩn bị quan trọng để tạo ưu thế lai là:

A.

Bồi dưỡng, chăm sóc giống.

B.

Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối.

C.

Kiểm tra kiểu gen về các tính trạng quan tâm.

D.

Chuẩn bị môi trường sống tối thuận cho F1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...