Bước chuẩn bị quan trọng để tạo ưu thế lai là:

A.

Bồi dưỡng, chăm sóc giống.

B.

Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối.

C.

Kiểm tra kiểu gen về các tính trạng quan tâm.

D.

Chuẩn bị môi trường sống tối thuận cho F1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...