Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ

A. có màu tím sẫm.
B. có tần số thấp hơn so với ánh sáng thường.
C. có bước sóng lớn hơn so với bức xạ hồng ngoại.
D. có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng thường.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...