Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là:

A.

0,589pm.

B.

0,589 µm.

C.

0,589mm.

D.

0,589nm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...