Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là:

A.

0,589pm.

B.

0,589 µm.

C.

0,589mm.

D.

0,589nm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,589 µm.

Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là 0,589 µm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...