Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là:

A.

0,589pm.

B.

0,589 µm.

C.

0,589mm.

D.

0,589nm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,589 µm.

Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là 0,589 µm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...