Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m là sóng nào dưới đây:

A.

Tia Rơnghen.

B.

Ánh sáng nhìn thấy.

C.

Tia tử ngoại.

D.

Tia hồng ngoại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tia tử ngoại.

Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m là tia tử ngoại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...