Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m là sóng nào dưới đây:

A.

Tia Rơnghen.

B.

Ánh sáng nhìn thấy.

C.

Tia tử ngoại.

D.

Tia hồng ngoại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...