Brunây trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN vào thời gian nào?

A.

Năm 1995.

B.

Năm 1997.

C.

Năm 1999.

D.

Năm 1984.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1984.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...