Bốn tụ điện giống hệt nhau, mỗi tụ có điện dung C = 20 (μF), được mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ bằng

A.

80 (μF).

B.

5 (μF).

C.

40 (μF).

D.

Một giá trị khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...