Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:

  1. Benzen + phenol.
  2. Anilin + dung dịch H2SO4 (lấy dư).
  3. Anilin + dung dịch NaOH.
  4. Anilin + nước.

Trong ống nghiệm có sự tách lớp (tách thành hai lớp chất lỏng) là:

A.

1, 2, 3.

B.

Chỉ có 4.

C.

3, 4.

D.

1, 4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...