Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:

  1. Benzen + phenol.
  2. Anilin + dung dịch H2SO4 (lấy dư).
  3. Anilin + dung dịch NaOH.
  4. Anilin + nước.

Trong ống nghiệm có sự tách lớp (tách thành hai lớp chất lỏng) là:

A.

1, 2, 3.

B.

Chỉ có 4.

C.

3, 4.

D.

1, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3, 4.

Ống nghiệm có sự tách lớp (tách thành hai lớp chất lỏng) là: Anilin + dung dịch NaOH và Anilin + nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...