Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:

  1. Benzen + phenol.
  2. Anilin + dung dịch H2SO4 (lấy dư).
  3. Anilin + dung dịch NaOH.
  4. Anilin + nước.

Trong ống nghiệm có sự tách lớp (tách thành hai lớp chất lỏng) là:

A.

1, 2, 3.

B.

Chỉ có 4.

C.

3, 4.

D.

1, 4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...