Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau:

  1. Benzen + phenol.
  2. Anilin + dung dịch H2SO4 (lấy dư).
  3. Anilin + dung dịch NaOH.
  4. Anilin + nước.

Trong ống nghiệm có sự tách lớp (tách thành hai lớp chất lỏng) là:

A.

1, 2, 3.

B.

Chỉ có 4.

C.

3, 4.

D.

1, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3, 4.

Ống nghiệm có sự tách lớp (tách thành hai lớp chất lỏng) là: Anilin + dung dịch NaOH và Anilin + nước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...