** Bốn nhóm máu cơ bản của người là O, A, B, AB được quy định bởi các gen IA, IB và IO. Trong các gen này, IA và IB không lấn át nhau nhưng trội hoàn toàn với IO.

Con có cùng nhóm máu với nhóm máu của mẹ là AB. Máu của bố không thể là:

A.

nhóm máu A.

B.

nhóm máu B.

C.

nhóm máu AB.

D.

nhóm máu O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhóm máu O.

Mẹ và con có nhóm máu AB có kiểu gen IAIB. Mà bố nhóm máu O có kiểu gen IOIO → chỉ có thể cho con giao tử IO → không sinh con có máu AB được.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...