Bốn loại đơn phân cấu tạo của ARN là

A.

A, T, G, X.

B.

U, T, G, X.

C.

A, U, G, X.

D.

T, U, A, X.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...