Bốn điện tích điểm có cùng độ lớn q đặt ở 4 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a. Dấu của điện tích lần lượt là: +, -, +, - cường độ điện trường tại tâm hình vuông có độ lớn là

A.

36.109Q.a-2

B.

8.109Q.a2

C.

-18.109Q.a-2

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0

Gọi E1, E2, E3, E4 là cường độ điện trường do các điện tích gây ra tại tâm O. Ta dễ thấy giá trị chúng bằng nhau và từng đôi một ngược hướng nhau. Vì thế cường độ điện trường tổng hợp tại tâm bằng 0. Vậy đáp án là 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...