Bốn điện tích điểm có cùng độ lớn q đặt ở 4 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a. Dấu của điện tích lần lượt là: +, -, +, - cường độ điện trường tại tâm hình vuông có độ lớn là

A.

36.109Q.a-2

B.

8.109Q.a2

C.

-18.109Q.a-2

D.

0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...