Bốn điện tích điểm có cùng độ lớn q đặt ở 4 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a. Dấu của điện tích lần lượt là: +, -, +, - cường độ điện trường tại tâm hình vuông có độ lớn là

A.

36.109Q.a-2

B.

8.109Q.a2

C.

-18.109Q.a-2

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0

Gọi E1, E2, E3, E4 là cường độ điện trường do các điện tích gây ra tại tâm O. Ta dễ thấy giá trị chúng bằng nhau và từng đôi một ngược hướng nhau. Vì thế cường độ điện trường tổng hợp tại tâm bằng 0. Vậy đáp án là 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...