Bốn dãy núi cánh cung nào được thể hiện ở vùng núi Đông Bắc:

A.

Cánh cung: Hoàng Liên Sơn, sông Gâm.

B.

Cánh cung: sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

C.

Cánh cung: sống Mã, sông Đà, Đông Triều.

D.

Cánh cung: Hoàng Liên Sơn, sông Gâm và cánh cung: sông Mã, sông Đà, Đông Triều.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...