Bốn dây dẫn thẳng dài vô hạn, song song, có bốn dòng điện cường độ bằng nhau I = 6 (A) chạy qua. Giao điểm của bốn dây với một mặt phẳng vuông góc là bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông cạnh a = 12 (cm). Dòng điện trong dây A và B cùng chiều, dòng điện qua dây C và D có chiều ngược lại. Cảm ứng từ tổng hợp  tại tâm của hình vuông là

A.

hướng vuông góc đến AB và B = 3.10−5 (T).

B.

hướng vuông góc đến AD và B = 4.10−5 (T).

C.

hướng vuông góc đến BC và B = 6.10−5 (T).

D.

hướng vuông góc đến CD và B = 8.10−5 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hướng vuông góc đến AD và B = 4.10−5 (T).

Chọn mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng vuông góc với bốn dây dẫn và A, B, C, D là giao điểm của bốn dây với mặt phẳng. Áp dụng quy tắc đinh ốc có thể xác định được phương, chiều các vec tơ cảm ứng từ , , , . Vec tơ cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O của hình vuông:

                    (1)

Cường độ của các vectơ cảm ứng từ:

     BA = BB = BC = BD = 2.10−7 x

    BA = BB = BC = BD = 2.10−7

    BA = BB = BC = BD = 2.10−7      (2)

Các vec tơ , nằm theo đường chéo BD của hình vuông. Các vec tơ , nằm theo đường chéo CA của hình vuông.

         BAC = 2 x 2.10−7 = 4.10−7   (3)

          BBD = 2 x 2.10−7 = 4.10−7   (4)

Vì các vec tơ cảm ứng từ , , , nằm trên các đường chéo hình vuông nên cũng nằm trên hai đường chéo hình vuông. Do đó:

     B = BAC x = BBD x        (5)

Thay giá trị của BAC hay BBD ở (3) hay (4) vào (5) chúng ta có:

     B = 4.10−7 x = 4.10−7 x                      (6)

Thay giá trị bằng số, I = 6 (A), a = 12 (cm) = 0,12 (m) sẽ có được B = 4.10−5 (T).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...