Bốn dây dẫn thẳng dài vô hạn, song song, có bốn dòng điện cường độ bằng nhau I = 6 (A) chạy qua. Giao điểm của bốn dây với một mặt phẳng vuông góc là bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông cạnh a = 12 (cm). Dòng điện trong dây A và B cùng chiều, dòng điện qua dây C và D có chiều ngược lại. Cảm ứng từ tổng hợp  tại tâm của hình vuông là

A.

hướng vuông góc đến AB và B = 3.10−5 (T).

B.

hướng vuông góc đến AD và B = 4.10−5 (T).

C.

hướng vuông góc đến BC và B = 6.10−5 (T).

D.

hướng vuông góc đến CD và B = 8.10−5 (T).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...