Bốn đản thuộc quần đảo Curin trả lại cho:

A.

B.

Pháp

C.

Anh

D.

Liên Xô

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Liên Xô

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...