Bốn “con rồng” kinh tế châu Á bao gồm

A. Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo, Thái Lan
B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo
C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao
D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Xingapo
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...