Bơm không khí có áp suất p1 = 1 at vào một quả bóng da. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí vào bóng. Hỏi sau khi bơm 12 lần, áp suất bên trong quả bóng là bao nhiêu? Cho biết:
- Dung tích bóng không đổi là V = 2,5 lít.
- Trước khi bơm, bóng chứa không khí ở áp suất 1 at.
- Nhiệt độ không khí không đổi.

A.

1,05 at

B.

1,25 at

C.

1,5 at

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...