Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là:

A.

U1 = 60 (V) và U2 = 60 (V).

B.

U1 = 15 (V) và U2 = 45 (V).

C.

U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V).        

D.

U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Do hai tụ này mắc song song với nhau nên hiệu điện thế trên mỗi tụ bằng nhau và bằng tới hiệu điện thế hai cực của nguồn điện áp vào.   Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...