Bố trí thí nghiệm như hình bên, nam châm chữ U có thể quay quanh một trục, khung dây kín đặt trong lòng nam châm chữ U và cũng có thể quay quanh một trục. Quay nam châm chữ U sao cho tốc độ quay ổn định với với vận tốc góc ω0. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự quay của khung dây?

A.

Khung dây đứng yên.

B.

Khung dây quay với vận tốc góc ω = ω0.

C.

Khung dây quay với vận tốc góc ω < ω0.

D.

Khung dây quay với vận tốc góc ω > ω0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khung dây quay với vận tốc góc ω < ω0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...