Bò sát được phân hóa mạnh vào kỉ và đại nào?

A.

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

B.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

C.

Kỉ Than đá, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...