Bỏ qua lực cản của không khí. Để chiều cao cực đại của vật ném xiên đạt giá trị bằng một nửa tầm bay xa của vật, thì vật đó phải được ném xiên dưới một góc bằng

A.

65°10'.

B.

63°30'.

C.

60°.

D.

55°45'.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

63°30'.

Công thức chiều cao cực đại và tầm bay xa của vật ném xiên được biễu diễn bởi công thức S:

            .

Theo giả thiết h = s.

Hay .

Từ đó tanα = 2 suy ra α = 63°30'.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...