Bộ phận nào dưới đây trả lời cho câu hỏi “Ai ?” trong câu văn sau :
“Bạn Hòa là học sinh giỏi.”

A.

Bạn Hòa

B.

học sinh

C.

giỏi

D.

học sinh giỏi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...