Bộ phận hăng hái đâu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc là

A.

trí thức, tư sản dân tộc.

B.

trí thức, học sinh, sinh viên

C.

sinh viên, tiểu tư sản.

D.

tư sản dân tộc, tiểu địa chủ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...