Bộ phận hăng hái đâu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc là

A.

trí thức, tư sản dân tộc.

B.

trí thức, học sinh, sinh viên

C.

sinh viên, tiểu tư sản.

D.

tư sản dân tộc, tiểu địa chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

trí thức, học sinh, sinh viên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...