Bộ phận của mắt giống như thấu kính là

A. dịch thủy tinh
B. thủy dịch
C. giác mạc
D. thủy tinh thể
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...