Bộ NST lưỡng bội trong tế bào sinh dưỡng của vượn người có số lượng là:

A.

42.

B.

48.

C.

44.

D.

46.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

48

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...